FAQ


Čo ....? Kedy ....?

Čo je územné konanie? Ukáž odpoveď...

Čo je stavebné konanie? Ukáž odpoveď...

Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie? Ukáž odpoveď...

Kedy postačuje ohlásenie drobnej stavby? Ukáž odpoveď...

Kedy nie je potrebné ohlásenie stavebných úprav? Ukáž odpoveď...

Čo je kolaudácia? Ukáž odpoveď...

Čo potrebujem a kedy je možné kolaudovať? Ukáž odpoveď...

Čo je vysporiadanie nehnuteľnosti? Ukáž odpoveď...

Čo je stavba bez stavebného povolenia? Ukáž odpoveď...

Čo vybavujem na stavebnom úrade? Ukáž odpoveď...

Čo je myslené pod pojmom stavebný pozemok? Ukáž odpoveď...Aké doklady potrebujem k vybaveniu ...?

Aké doklady potrebujem k vybaveniu územného konania? Ukáž odpoveď...

Aké doklady potrebujem k vybaveniu stavebného konania?Ukáž odpoveď...

Aké doklady potrebujem k ohláseniu drobnej stavby? Ukáž odpoveď...

Aké doklady potrebujem k vybaveniu kolaudácie? Ukáž odpoveď...

Aké doklady potrebujem k odstráneniu stavby? Ukáž odpoveď...Koho budem potrebovať pri....?

Koho budem potrebovať pri kúpe pozemku? Realitná kancelária, agent. Ukáž odpoveď...

Koho budem potrebovať pri výbere a návrhu domu? Projektant. Ukáž odpoveď...

Koho budem potrebovať pri výstavbe domu? Stavebná firma. Ukáž odpoveď...