FINANCOVANIE ZÁMERU KÚPY NEHNUTEĽNOSTI A REALIZÁCIE STAVBY

Kúpa pozemku a výstavba nehnuteľnosti je v drvivej väčšine najväčšia osobná životná investícia jednotlivca, alebo rodiny. Iba málo investorov má to šťastie a dokáže toto svoje rozhodnutie realizovať čisto z vlastných finančných zdrojov. Takmer každý z potencionálnych stavebníkov využije možnosť získať aspoň časť potrebných financií z iných dostupných zdrojov.

Čítaj viac...

MOŽNOSTI ZÍSKANIA FINANCIÍ

A. Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je úver, ktorý sa poskytuje na investovanie do nehnuteľností a ktorý je zaistený záložným právom k nehnuteľnosti. Investícia do nehnuteľnosti je kúpa nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba novej nehnuteľnosti, alebo rekonštrukcia stavieb, údržba stavieb, splatenie skôr poskytnutého úveru alebo na získanie vlastníckeho podielu na nehnuteľnosti.

Objektom hypotekárneho úveru môže byť napr. rodinný dom, byt do osobného vlastníctva, chata, bytový dom, prevádzková budova, stavebný pozemok (za určitých podmienok) a iné stavby. Podmienky poskytovania hypotekárneho úveru sa u jednotlivých poskytovateľov líšia.


Podrobné informácie získate u poskytovateľov hypotekárnych úverov.

Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
ČSOB, a.s.
Unicreditbank, a.s.
OTP Bank Slovensko, a.s.
Volksbank Slovensko, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.B. Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je sporenie pozostávajúce v prijímaní vkladov od sporiteľov a následnom poskytovaní úverov a poskytovaní príspevkov (štátnej podpory). Sporiť môže byť fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Stavebné sporenie sa riadi zákonom č. 310/1992 Z. z..


Podrobné informácie získate u poskytovateľov stavebného sporenia

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
VÚB Wüstenrot, a.s.
ČSOB - Stavebná sporiteľňa, a.s.C. Štátny fond rozvoja bývania

Úlohou štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) je podpora výstavby a kúpy domov a bytov formou poskytovania úverov a nenávratného príspevku pre osoby spĺňajúce ustanovenia predpísané zákonom v rámci využitia štátnej politiky rozvoja bývania.


Podrobné informácie nájdete na stránke ŠFRB: www.sfrb.sk.